Zones d’estudi infantils per la tornada a l’escola

Portes corredisses, gran aliades de l’interiorisme

Hi han elements dins de l’interiorisme de qualsevol projecte que resulten indispensables. Un exemple són les portes. I dins del seu paper clau, poden presumir, a més, de comptar amb diferents tipologies, un avantatge que agraeix molt l’interiorista donada la diversitat de necessitats amb les que es pot trobar en els habitatges que vagi a treballar.

Un dels tipus que hi ha són les portes corredisses i d’elles parlarem en aquest post, tenint en compte que l’estudi d’interiorisme de Barcelona, ​​Tinda’s Project, implementa aquest recurs en molts dels seus projectes, tal com demostren totes les fotografies que il·lustren el text.

Les portes corredisses aliades del interiorisme 1

A tenir en compte si volem portes corredisses

El primer pas, i com a part de la feina que desenvolupa un interiorista, és estudiar i valorar cada cas en concret, és a dir, quina és la millor opció a triar quan es plantegi la disjuntiva entre portes abatibles (les més habituals) o portes corredisses. A més, no en tots els casos seran viables les corredisses, per exemple, si la paret on ha d’anar té instal·lacions o preses d’aigua o de llum.

Està clar que el paper principal de les portes corredisses és el de transformar les dimensions de la casa per la practicitat que aporten, especialment quan parlem d’espais petits, i no cal oblidar la seva funció decorativa, donades les possibilitats estètiques que es poden implementar en aquestes portes.

Les portes corredisses aliades del interiorisme 2

Avantatges de les portes corredisses

– La seva funció per connectar i/o separar estades segons ens interessi en cada moment.

– Optimitzen l’espai interior de qualsevol estada, tenint en compte que una porta abatible deixa ‘mort’ un metre quadrat amb el seu necessari arc d’obertura.

– Generen sensació d’amplitud quan estan obertes, sumant metres quadrats reals, cosa que amb una paret resulta més limitat.

– La dimensió de l’espai és total en el punt de pas, donat que normalment les portes corredisses van de terra a sostre.

– Poden arribar a resultar ‘portes invisibles’ quan queden totalment ocultes dins de la paret (només la guia del sostre evita que aquesta percepció sigui plena).

– Permeten una gran diversitat d’acabats per adequar-se a l’estil decoratiu de l’habitatge o al tipus d’estada.

– Milloren el disseny de la casa, creant espais dinàmics.

Les portes corredisses aliades del interiorisme 3

Desavantatges de les portes corredisses

– El seu tancament no és estanc, el que significa que pot haver filtració de sorolls, olors i temperatures.

– Exigeixen saber prèviament on van a col·locar-se: si anirà oculta (o encastada) i per a això necessita d’un doble envà, o si anirà a la vista recorrent la pròpia superfície de la paret.

– Són més cares que les abatibles, sobretot les que requereixen d’obra perquè quedi oculta; a més, aquesta opció sol treballar-se en projectes de reforma integral o obra nova.

– Resten espai a la paret que substitueixen, la qual podria aprofitar-se per posar un armari, instal·lar una barra d’esmorzars o qualsevol altre element.

– El tirador necessita expressament de l’acció de la mà per obrir-se i per això resulten menys ergonòmiques. És a dir, les abatibles en un moment donat, si tens les mans ocupades, pots obrir la porta accionant el pom amb el colze, per exemple.

Les portes corredisses aliades del interiorisme 4
Les portes corredisses aliades del interiorisme 5

Tipus de portes corredisses

Les portes corredisses ofereixen tantes possibilitats com les abatibles perquè es poden triar amb diferents acabats, mides, etc., sempre depenent de l’objectiu que es busqui.

-FUSTA: aquest material dóna lloc a portes corredisses en fusta massissa, taulers premsats MDF, de xapa o melamina. L’acabat pot ser lacat o no i en el color que es vulgui, o llisa amb les vetes vistes o triar un dibuix concret geomètric o tipus mosaic. Pel que fa al color, normalment s’opta pel mateix de la paret perquè la integració sigui més gran. I si es tria l’acabat natural de la fusta, aquest aporta més calidesa i elegància a l’estada. Les portes corredisses de fusta solen produir-se amb un gruix aproximat de 4,5 cm, cosa que incrementa la prestància a aquest element.

– VIDRE: entre els seus avantatges és que deixa passar la llum i garanteix la continuïtat visual entre estades, encara que la porta estigui tancada. El vidre, que es pot produir a partir d’1 cm de gruix, pot triar-se transparent o amb acabat translúcid. És molt habitual la seva elecció per a cuines o per a banys petits, per exemple, majorment si estan dins de la suite i, sobretot, si no compten amb llum natural. Una opció molt de tendència són les portes corredisses de vidre amb quarterons, amb els perfils de fusta o un altre material.

– ALUMINI O METALL: són opcions lleugeres, ideals per a ambients moderns o d’estil industrial.

– MIRALL: tenint en compte la seva doble funcionalitat com a accessori en el qual reflectir-se i per ampliar visualment l’estada, resulta una idea molt recomanable per als vestidors, on ja de per si és bastant habitual col·locar portes corredisses per separar-lo del dormitori o del bany.

– COMBINACIONS: sempre es pot optar per combinar diferents materials, personalitzant les portes corredisses segons el projecte.

Les portes corredisses aliades del interiorisme 6
Les portes corredisses aliades del interiorisme 7

La qualitat dels components és fonamental

És habitual que la instal·lació de portes corredisses es plantegi ‘ad hoc’ per a aquest determinat projecte, de manera que les dimensions de les mateixes s’encarreguen a mida, ja que majorment, a més, l’alçada va de terra a sostre. I no cal oblidar que hi ha projectes que exigeixen que les portes siguin dobles.

I tan importants són les portes com els diferents components que aquestes necessiten. El principal és el rail que ha de ser d’alta qualitat, tenint en compte que ha de suportar tot el pes de la porta corredissa. A efectes estètics pot triar-se integrat al sostre si ho volem discret o amb un acabat que decideixi realçar-se, per exemple, en un altre color. Això sí, la guia ha d’oferir un anivellament perfecte si volem que la porta tingui un recorregut fluid i suau i els rodaments també han de ser de qualitat perquè són els que suporten l’ús més o menys intens de l’efecte ‘obrir-tancar’ de la porta.

I després hi han els tiradors que tota porta corredissa necessita. En la seva elecció també influirà la tipologia seleccionada, o poden estar integrats en la pròpia porta tipus ungler o similar amb diferents formes, o un tirador extern tipus nansa o manilló, que n’hi ha de diferents acabats, mides i formes.

Les portes corredisses aliades del interiorisme 8

Otras opciones para separar estancias o ambientes

Es podria dir que les portes corredisses es consideren un element separador d’ambients que, en un moment donat, és capaç d’aïllar físicament dos espais, però hi ha altres elements menys invasius que també ens poden ajudar en aquest objectiu, tal com t’expliquem en el post sobre idees per separar ambients a la teva llar. O fins i tot optar directament per parets de vidre, en lloc de portes.

I, per descomptat, hi han altres tipus de portes que, sense ser corredisses, el seu sistema s’aproxima, com són les portes tipus acordió o les pivotants, encara que aquestes últimes treuen molt d’espai.

Sigui quina sigui la idea que tinguis al cap sobre la possibilitat d’instal·lar portes corredisses a casa teva, pots consultar-nos sense compromís i t’ajudarem a aclarir els teus dubtes buscant la millor solució.

© Totes les fotografies són de Mercè Gost

Altres articles